O podjetju

GPO podjetje za gradbeništvo, projektiranje in organizacijo d.o.o., je bilo ustanovljeno leta 2012 z osnovnim kapitalom 7.500€ in je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo v zasebni. Konkurenčne prednosti družbe GPO d.o.o. izvirajo iz drugačnosti in fleksibilnosti ter tehnični podpori naših naročnikov. Delujemo na celotnem slovenskem področju in pri določenih delih nam pomagajo dolgoletni kooperanti s katerimi sodelujemo.

Perspektivno MLADO podjetje s strokovnjaki iz področja gradbeništva in Elektro stroke, s svojim dolgoročnimi izkušnjami na področju železniške in telekomunikacijske infrastrukture za različne investitorje izvajamo kvalitetna montažno gradbena dela.

Podjetje ima zaposlenih 28 ljudi, ki so na svojem področju edinstveni. Smernica podjetja je vlaganje v razvoj svojih zaposlenih in razvoj podjetja na področju železniške in gospodarske javne infrastrukture.

VIZIJA

Vizija družbe GPO d.o.o. je postati vodilni ponudnik za izvajanje zunanjo signalno varnostnih napravah na Slovenskih železnicah ter razširiti svoje znanje na tuj trg.

POSLANSTVO

Poslanstvo podjetja je zagotoviti ter ponuditi kvalitetne in strokovne storitve. Zadovoljstvo partnerjev dosegamo s kvalitetnimi storitvami ter izvajanjem del v dogovorjenih rokih in konkurenčnimi cenami.

STRATEGIJA PODJETJA

Strategija podjetja je izboljšanje usposobljenosti, povečanje učinkovitosti v vseh procesih, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, razširitev trga, povečanje motivacije zaposlenih ter povečanje konkurenčnosti na domačem trgu.

VREDNOTE PODJETJA

Usmerjeni v razvoj
Zaposleni in njihova prihodnost
Usmerjeni poslovnim partnerjem
Rast

CILJ POSLOVANJA

KRATKOROČNI CILJI

 • doseči čim večjo prepoznavnost na domačem trgu,
 • o ponuditi storitve čim širšemu domačemu trgu,
 • o dodatni zaposliti pet novih sodelavec, tako operativa
 • kot izvedba za kreiranje nove montažne ekipe za vstop v segment optike in električnih inštalacij o povečati obseg novih strank,
 • o zagon z obstoječimi stroji,
 • o selitev v nove najemniške prostore – prostorska stiska

DOLGOROČNI CILJI

 • vstop na tuja tržišča
 • nabava novih strojev in pripomočkov,
 • v petih letih povečati promet za okoli 50 %,
 • povečati število zaposlenih do 10 delavcev,
 • razširitev ponudbe, vstop v segment visokih gradnje
  (gradnja poslovnih in individualnih objektov)
 • v četrtem letu doseči 10 % dobiček.
 • Izgradnja lastnih poslovnih prostorov in skladiščnega
 • prostora na obočju občine Brezovica ali Log – Dragomer.
 • Vstop strateške partnerja v lastništvo
razvoj rešitve bplanet d.o.o.