TELEKOMUNIKACIJE

alt
MONTAŽA CESTNIH PREHODOV
 • Montaža cestnih signalov
 • Montaža zaporniških pogonov
 • Montaža vklopnih in izklopnih točk
 • Montaža betonske hišice s temeljem
 • Montaža kontrolnih signalov zacestne prehodov
 • Kabliranje cestnih prehodov

 • MONTAŽA TK NAPRAV in GRETJE KRETNIC
 • Montaža peronskih ur
 • SOS stebrički • Ozvočenje postaj in postajališč
 • Montaža telefonskih omaric
 • Polaganje in spajanje progovnega kabla
 • Ozemljitev zunanjih naprav
 • Montaža grelcev na kretnice
 • Montaža omar gretja kretnic
 • Kabliranje električnega gretja kretnic - napajalni kabli

 • MONTAŽA ZUNANJIH SV NAPRAV
 • Montaža hidravličnih pogonov kretnic
 • Montaža tirnih magnetov 500, 1000 in 2000 Hz
 • Montaža ETRMS (eurobalize)

 • KABLIRANJE SV IN TK
 • Polaganje betonskih korit vseh tipov
 • Izdelava betonskih jaškov ABCD
 • Izdelava betonskih stojišč za telefonske omaric
 • Izdelava betonskih stojišč za signale

 • Referenčne fotografije

  Zamenjava signalov APB

  TELEKOMUNIKACIJE

  Most na Soči

  TELEKOMUNIKACIJE

  Zamenjava korit

  TELEKOMUNIKACIJE

  Volčja draga

  TELEKOMUNIKACIJE
  razvoj rešitve bplanet d.o.o.